Địa chỉ: 302 Trần Hưng Đạo, Đại Phúc, Bắc Ninh

Số điện thoại: 0974591489