Gọi CSKH
Chat Zalo
generic name for phenergan antiemetic phenergan provigil lyme provigil via g tube

CIC là gì? Vì sao phải kiểm tra CIC trước khi vay tiền?

CIC – Credit Information Center – Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng

CIC – Credit Information Center

CIC là gì?

CIC – Credit Information Center là nơi lưu trữ thông tin khách hàng tại Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng (cic.org.vn), khi khách hàng cần vay tiền, ngân hàng hay tổ chức tín dụng sẽ check CIC xem khách hàng có đủ tiêu chí để vay hay không.

Những thông tin khi bao gồm:
– Tên tuổi, CMND/CCCD, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ của cá nhân,
– Mã số doanh nghiệp, mã số thuế tổ chức, công ty.
– Khoản vay, thời gian vay, lịch sử trả nợ….
đều được lưu trữ tập trung về Trung Tâm Tín Dụng Quốc Gia
CIC tốt :
Tức là cá nhân, tổ chức, công ty có lịch sử trả nợ đầy đủ, đúng hạn, không chậm nợ, không phát sinh phí phạt. CIC tốt luôn được chấm với số điểm cao hơn so với những khách hàng chưa có CIC (chưa từng vay nợ). CIC tốt khách hàng rất dễ duyệt khoản vay, đặc biệt trong xét duyệt vay tín chấp vì đặc thù sản phẩm tín chấp luôn có rủi ro cao.
Nợ chú ý/Nợ nhóm là gì ?
– Nhóm 1: Dư nợ đủ tiêu chuẩn (là các khoản nợ có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng thời hạn. Nhưng nếu quá hạn từ 1 đến dưới 10 ngày, vẫn nằm trong nhóm đủ tiêu chuẩn nhưng sẽ bị phạt lãi quá hạn 150%)
– Nhóm 2: Dư nợ cần chú ý (là các khoản nợ quá hạn từ 10 đến dưới 90 ngày)
– Nhóm 3: Dư nợ dưới tiêu chuẩn (là các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày)
– Nhóm 4: Dư nợ có nghi ngờ (là các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày)
– Nhóm 5: Dư nợ có khả năng mất vốn (là các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày)
Cảnh báo tín dụng
CB1 : – Khách hàng có nợ xấu tại ít nhất 1 TCTD (Tổ chức tín dụng) – Không có nợ nhóm 5
CB2 : – Khách hàng có nợ xấu tại 1 TCTD – Có nợ nhóm 5
CB3 : – Khách hàng có nợ xấu tại ít nhất 2 TCTD – Có nợ nhóm 5 tại ít nhất 1 TCTD